Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry. on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa vanhusten ja vammaisten asumismahdollisuuksia sekä edistää ja ylläpitää heidän hyvinvointiaan. Yhdistys toteuttaa tätä tarkoitusta mm. järjestämällä vapaaehtoista vanhuksille ja vammaisille tarkoitettua, asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvää palvelu- ja kuntoutustoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii olemaan näkyvä vaikuttaja Keski-Uudenmaan kuntien ikäihmisten ja vammaisten palvelujen järjestämisessä sekä heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä. Yhdistys järjestää myös kaikille kuntalaisille avoimia tapahtumia.

Kivistöntien palvelutalon omistaa ja sitä ylläpitää Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry. Palvelutalomme on rakennettu vuonna 2000 Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja se sijaitsee Mäntsälän keskustassa terveyskeskuksen vieressä.

Palvelutalon toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomaista, turvallista ja virikkeellistä asumista ja palveluita Mäntsäläläisille ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Koulutettu henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja asukkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon. Palvelutalossa on yhteensä 52 asukaspaikkaa ja isot valoisat asunnot joko yksin asuville tai pariskunnille. Tilat ovat esteettömät ja turvalliset.

Palvelutalossa on myös oma keittiö ja keittiöhenkilöstö. Ohessa linkki http://www.oivahymy.fi/, jossa näette lisätietoa Elintarvikevalvontaan liittyen. Talon keittiö sai viimeisimmässä arvioinnissa Oivallisen eli parhaan mahdollisen merkinnän. Tämän lisäksi talossa on myös oma siivoushenkilöstö. 

Lisätietoja palvelutalon asukkaaksi  hakeutumisesta saa toiminnanjohtajalta. 

Omavalvontasuunnitelma