Yhteystiedot

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13
04600 Mäntsälä

puh. 019 574 34 00 tai ryhmäkoti 0400 237 402

LY 1539004-8

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Toiminnanjohtaja
Sanna Korhonen
sanna.korhonen(at)
pp.inet.fi
puh. 040 740 8084

Hallituksen puheenjohtaja
Reijo Tilvis
reijotilvis(at)gmail.com
puh. 0400 698 575

Yhteydenotot opiskelija-asioissa (harjoittelupaikkojen varaamiset jne.)
Toiminnanjohtaja Sanna KorhonenMäntsälän palvelukotiyhdistys ry. on voittoa tuottamaton organisaatio, jonka toiminnan tarkoituksena on parantaa vanhusten ja vammaisten asumismahdollisuuksia sekä edistää ja ylläpitää heidän hyvinvointiaan. Yhdistys toteuttaa tätä tarkoitusta mm. järjestämällä vapaaehtoista vanhuksille ja vammaisille tarkoitettua, asumiseen ja vapaa-aikaan liittyvää palvelu- ja kuntoutustoimintaa. Lisäksi yhdistys pyrkii olemaan näkyvä vaikuttaja Keski-Uudenmaan kuntien ikäihmisten ja vammaisten palvelujen järjestämisessä sekä heidän elämäänsä koskevissa kysymyksissä. Yhdistys järjestää myös kaikille kuntalaisille avoimia tapahtumia.

Kivistöntien palvelutalon omistaa ja sitä ylläpitää Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry. Palvelutalomme on rakennettu vuonna 2000 Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja se sijaitsee Mäntsälän keskustassa terveyskeskuksen vieressä.

Palvelutalon toiminnan tarkoituksena on tarjota kodinomaista, turvallista ja virikkeellistä asumista ja palveluita Mäntsäläläisille ikäihmisille ja vammaisille henkilöille. Koulutettu henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja asukkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelmansa mukaisesti tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon. Palvelutalossa on yhteensä 52 asukaspaikkaa ja isot valoisat asunnot joko yksin asuville tai pariskunnille. Tilat ovat esteettömät ja turvalliset. Palvelutalossa on myös oma keittiö ja keittiöhenkilöstö sekä oma siivoushenkilöstö. 

Kivistöntien palvelutalossa järjestetään myös päivätoimintaa kotona asuville Mäntsäläläisille ikäihmisille. Päivätoiminnassa käy viikoittain noin 30 asiakasta eri puolilta Mäntsälää.

Lisätietoja palvelutalon asukkaaksi tai päivätoimintaan hakeutumisesta saa toiminnanjohtajalta.