Yhteystiedot

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13
04600 Mäntsälä

puh. 019 574 34 00 tai ryhmäkoti 0400 237 402

LY 1539004-8

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Toiminnanjohtaja
Sanna Korhonen
sanna.korhonen(at)
pp.inet.fi
puh. 040 740 8084

Hallituksen puheenjohtaja
Reijo Tilvis
reijotilvis(at)gmail.com
puh. 0400 698 575

Yhteydenotot opiskelija-asioissa (harjoittelupaikkojen varaamiset jne.)
Toiminnanjohtaja Sanna KorhonenPÄIVÄTOIMINTA

 

Päivätoiminta on tarkoitettu kotona asuville ikäihmisille. Mäntsälän kunta on hyväksynyt 24.9.2014 päivätoiminnan kriteerit, joiden mukaisesti päivätoiminnan tavoitteena on tukea ikääntyneiden ja muistisairaiden kotona asumista sekä ennaltaehkäistä ympärivuorokautiseen hoitoon joutumista. Toiminta perustuu asiakkaan voimavarojen arvostamiseen ja kuntouttavaan sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävään toimintaan. Päivätoiminta tukee osaltaan muita kotiin annettavia palveluja kuten kotihoitoa. Päivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen kotihoidon piirissä oleville tai asiakkaille, jotka ovat omaisen / yksityisten palvelujen piirissä ja täyttäisivät kunnan kotihoidon myöntämiskriteerit. Lisäksi päivätoiminta on yksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämisen vaihtoehto. 

Ohjattu päivätoiminta on ryhmämuotoista, tavoitteellista ja sisällöllisesti tarkoituksenmukaista. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle toiminnantäyteinen ja aktivoiva päivä, jonka sisältö on suunniteltu asiakkaiden toimintakyvyn ja toiveiden mukaan. Kaikissa ryhmissä asiakkaiden omia voimavaroja pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan. Tavoitteena on  asiakkaan osallisuuden, omatoimisuuden ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen.

Päivätoiminnassa liikutaan paljon pelaten, jumpaten ja tasapainoa harjoittaen. Toiminnassa korostuu liikunnan lisäksi myös aivojen kokonaisvaltainen aktivointi, eri aistikanavia käyttäen. Päivätoiminnan asiakkaat osallistuvat myös talon yhteisiin tapahtumiin.

Päivätoimintaa järjestetään tällä hetkellä kolmena arkipäivänä viikossa, tiistai-torstai. Jokaiselle päivälle on järjestetty kuljetus eri kyliltä Mäntsälästä. Päivätoiminnan palveluhintaan sisältyvät aamupala, lounas, päiväkahvi, monipuolinen viriketoiminta sekä viikoittain vaihtuvat ohjelma. 

Päivätoimintapäivän hinta 25 euroa, sisältää ateriat ja kuljetuksen. Kuljetuksen voi halutessaan myös järjestää itse, päivän hinta ilman kuljetusta on 19 euroa. 


Lisätietoja päivätoiminnasta ja hakeminen

Lisätietoja päivätoiminnasta numerosta 0400 257 621 sekä toiminnanjohtajalta numerosta 040 740 8084.

Lisätietoja päivätoimintaan hakeutumisesta saa palveluohjaajalta numerosta 040 314 5741 

Päivätoiminnan esite