Uutiset ja ajankohtaiset

20.10.2021Uusi toiminnanjohtajaLue lisää »2.6.2021Uudet vierailuohjeetLue lisää »26.5.2021Alpakka kylässäLue lisää »12.5.2021KevätkuulumisiaLue lisää »12.4.2021Talossa korona-altistusLue lisää »4.2.2021Tällä hetkellä käytössä olevat vierailuohjeetLue lisää »20.1.2021Koronarokotukset ja vierailuohjeetLue lisää »20.1.2021Uusi toiminnanjohtajaLue lisää »

Yhteystiedot

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13
04600 Mäntsälä

2 kerros hoitajat p. 040 6172909

3 kerros hoitajat p.
040 6176805

Ryhmäkoti hoitajat p. 0400 237402

Muut yhteystiedot löytyvät vasemmasta reunasta otsikon yhteystiedot alta.

Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry

Toiminnanjohtaja
Sirpa Salmi
puh. 040 740 8084
ma-pe klo 9-16

Hallituksen puheenjohtaja
Reijo Tilvis
puh. 0400 698 575

Yhteydenotot Toiminnanjohtajaan opiskelija-asioissa (harjoittelupaikkojen varaamiset jne.)

PÄIVÄTOIMINTA ON KESKEYTETTY TÄLLÄ HETKELLÄ KORONAN VUOKSI

PÄIVÄTOIMINTA

Ikääntyneiden päivätoiminta tukee ikääntyneen voimavaroja sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä. Asiakkaalla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan pääsääntöisesti kerran viikossa. Päivätoimintaa toteutetaan toimintakykyä tukevalla työotteella ylläpitämällä ja vahvistamalla asiakkaan omaa toimintakykyä sekä ohjaamalla häntä selviytymään mahdollisimman omatoimisesti.

Päivätoiminta on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä tukevaa toimintaa. Tärkeä osa on sosiaalinen kanssakäyminen ja vertaisryhmän tuki sekä asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen. Päivätoimintapäivään sisältyy tarvittaessa yksilöllistä apua ja hoivaa toimintakykyä tukien. Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla laaditun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. 

Kenelle palvelut on suunnattu tai missä tilanteessa palvelulle voi olla tarvetta?

Ikääntyneiden toimintakykyä tukevan ja ylläpitävän päivätoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti tukea kotihoidon ja omaishoidon asiakkaiden sekä muistisairaiden selviytymistä omassa kodissa. Toiminta on ennaltaehkäisevää ja oikea-aikaista. Päivätoimintaan valitaan henkilöitä, jotka ovat halukkaita osallistumaan ja kykeneviä toimimaan ryhmässä.

Päivätoimintaan ei tarvitse täyttää kirjallisella hakemuksella, vaan palveluohjaus tai kotihoito voivat ohjata asiakkaan tukipalveluna tuotettavaan päivätoiminnan asiakkuuteen. Asiakas voi halutessaan tulla etukäteen tutustumaan päivätoimintaan. Ikääntyneiden päivätoimintaa toteutetaan sosiaalihuoltolain 19 § mukaisesti. 

Toiminta

Ohjattu päivätoiminta on ryhmämuotoista, tavoitteellista ja sisällöllisesti tarkoituksenmukaista. Toiminnan tavoitteena on tarjota jokaiselle asiakkaalle toiminnantäyteinen ja aktivoiva päivä, jonka sisältö on suunniteltu asiakkaiden toimintakyvyn ja toiveiden mukaan. Kaikissa ryhmissä asiakkaiden omia voimavaroja pyritään tunnistamaan ja vahvistamaan. Tavoitteena on  asiakkaan osallisuuden, omatoimisuuden ja sosiaalisten suhteiden vahvistaminen.

Päivätoiminnassa liikutaan paljon pelaten, jumpaten ja tasapainoa harjoittaen. Toiminnassa korostuu liikunnan lisäksi myös aivojen kokonaisvaltainen aktivointi, eri aistikanavia käyttäen. Päivätoiminnan asiakkaat osallistuvat myös talon yhteisiin tapahtumiin.

Päivätoimintaa järjestetään tällä hetkellä kolmena arkipäivänä viikossa, tiistai-torstai. Jokaiselle päivälle on järjestetty kuljetus eri kyliltä Mäntsälästä. Päivätoiminnan palveluhintaan sisältyvät aamupala, lounas, päiväkahvi, monipuolinen viriketoiminta sekä viikoittain vaihtuvat ohjelma. 

Päivätoimintapäivän hinta on 25 eur / päivä kuljetuksella ja ilman kuljetusta 19 eur / päivä.

Lisätietoja päivätoiminnasta ja hakeminen

Lisätietoja päivätoiminnasta numerosta 0400 257 621 sekä toiminnanjohtajalta numerosta 040 740 8084.

Lisätietoja päivätoimintaan hakeutumisesta saa palveluohjaajalta numerosta 040 314 5741